Iskustva u području prijenosa tehnologije i podrške MSP-ovima u inovacijskim procesima

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter

Jadranska mreža za transfer tehnologije

Svrha projekta bila je doprinijeti razvoju transfera znanja i tehnologije te komercijalizacije istraživačkih rezultata na visokoobrazovnim institucijama i javnim istraživački institucijama hrvatskog dijela Jadrana kako bi se povećao broj i konkurentnost tvrtki u regiji.

• Projekt je financiran u sklopu „Fonda za ulaganje u znanost i inovacije, faza II“, komponenta IPA III c, koji je u nadležnosti Ministarstva znanosti,
obrazovanja i sporta.

• Projekt ukupne vrijednosti ~7 milijuna kuna koordiniralo je i provodilo Sveučilište u Splitu uz potporu ugovornog tijela Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU).

Poziv na događanje “FINNOvation meetEENg”

FINNOvation meetEENg je online b2b događanje za povezivanje inovativnih tvrtki koji organiziraju savjetnici najveće mreže podrške malim i srednjim poduzećima, Enterprise Europe Network – EEN.