Search Results for: program

Otvorene prijave za SME Fond – natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava malim i srednjim poduzećima u EU za zaštitu intelektualnog vlasništva

SME Fond je program dodjele bespovratnih sredstava malim i srednjim poduzećima u Europskoj Uniji za zaštitu intelektualnog vlasništva. Program provodi Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), i traje od 23. siječnja 2023. do 8. prosinca 2023. Potpora se dijeli za dvije kategorije: Bespovratna sredstva

Read More

Nova radionica za prijavitelje projekta Dokazivanje inovativnog koncepta

Obzirom na produljenje roka za prijavu, Ured za transfer tehnologije organizira novu radionicu za prijavitelje projekta Dokazivanje inovativnog koncepta u ponedjeljak, 16. siječnja u 13 sati u dvorani B3-48 na trećem katu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Radionica je otvorena za sve zainteresirane prijavitelje koji imaju pitanja ili

Read More