Prijavite se na plaćenu jednogodišnju stručnu praksu u Europskom patentnom uredu i Uredu za intelektualno vlasništvo Europske unije

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter

Ima li boljeg načina da pokrenete svoju karijeru od jednogodišnjeg plaćenog pripravništva u međunarodnoj organizaciji?

Pan-European Seal je plaćeni program osposobljavanja u trajanju od godinu dana za radna mjesta u Europskom patentnom uredu (EPO) i Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO). Program nudi mladim ljudima, različitih struka, koji su netom završili studij mogućnost stjecanja vrijednog profesionalnog radnog iskustva u multikulturalnom okruženju u gradovima EU u kojim djeluju EPO (Munchen, Njemačka) i EUIPO (Alicante, Španjolska).

Ovisno o instituciji za koju se prijavljuju, studenti trebaju položiti on-line tečajeve koji uključuju osnove intelektualnog vlasništva, a koji će im olakšati proces prijave i biti dobar uvod u opis mogućih poslova. Uvjeti za prijavu su dostavljen životopis u Europass formatu na engleskom jeziku, minimalno jedna preporuka te dokaz o pristupanju obveznim on-line tečajevima.

Prijave za zainteresirane studente sa Sveučilišta u Splitu otvorene su do 21. veljače 2022. Za prijavu je potrebno poslati iskaz interesa temeljem kojeg Sveučilište kreira listu nominiranih kandidata. Iskaz interesa zajedno s popratnom dokumentacijom dostavlja se ispunjavanjem obrasca na linku: https://airtable.com/shrangZYMPlVwGz6Z

Rang lista kandidata formirat će se sukladno dostavljenim dokumentima na sljedeći način:

  • Preporuka: 5 bodova po preporuci za 2 i više preporuka
  • Sudjelovanje u studentskim projektima: 5 bodova po projektu
  • Objavljeni znanstveni radovi ili kongresna priopćenja: 5 bodova po radu
  • Iskustvo volontiranja i studentskih poslova: za svaka 3 mjeseca 5 bodova

Nakon iskazivanja interesa, odabrani kandidati trebaju se prijaviti na službenoj stranici odabranog ureda. Povodom otvaranja ovogodišnjih prijava, za zaintereseirane EUIPO organizira virtualni info dan. Virtualni info dan uključivat će općenite informacije o EUIPO-u i njegovim poslovima, kao i različitim odjelima; opće informacije o PES jednogodišnjem plaćenom programu stručne prakse, potrebnim profilima i povezanim zadacima kao i procesu prijave i odabira studenata stručne prakse.

Info dan će se održati u srijedu, 2. ožujka 2022., od 10:30 do 12:00 CEST putem MS Teams-a. Prijavite se putem poveznice.

Više o obveznim on-line tečajevima i pojedinim zahtjevima ureda, pročitajte na službenim stranicama EPO-a i EUIPO-a.

Dodatne informacije o programima i procesu prijave nalaze se u dokumentu u prilogu članka.

Za sva pitanja možete se javiti Uredu za transfer tehnologije na mail: ivana.vuka@unist.hr ili na telefon: (021) 566 882.