Otvoreni Javni pozivi za podnošenje projektnih prijedloga „Komercijalizacija inovacija“ i „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021 – 2026. objavio je dva nova poziva za dostavu projektnih prijedloga.


Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“

Cilj Poziva je potaknuti rast novoosnovanih malih i srednjih poduzeća (MSP) koja razvijaju inovacije (proizvode i usluge) temeljene na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu. Podržat će se projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga, tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati:

  • nadogradnja, osmišljavanje, provjera izvedbe, validacija tržišta ili tehnologije
  • ispitivanje, razvoj pilot-linija
  • zaštita intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvode, usluge ili tehnologije)
  • osposobljavanje korisnika za specifične vještine za start-up tvrtke (u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za investicije).

Prijavitelji mogu biti novoosnovani MSP-ovi (do 5 godina starosti). Poziv traje do podjele sredstava s krajnjim rokom za prijavu 1. lipnja 2022. godine u 11:00 sati. Više o Pozivu pročitajte na poveznici


Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga „Komercijalizacija inovacija“

Ovim Pozivom će se poticati ulaganja neophodna za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja. Poticat će se inovativni projekti s najvećom vjerojatnošću za komercijalni uspjeh, a čime će se pokrenuti poslovne aktivnosti i proizvodnja na temelju primijenjenih rješenja. Rezultati projekta su inovacije koje su spremne za tržište.

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati:

  • Inovacije MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
  • Inovacije procesa i organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
  • Početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili 2.
  • Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima povezano s projektom
  • Prateće aktivnosti povezane s pripremom i provedbom projekta (de minimis potpore)

Prijavitelji mogu biti mikro, mali i srednji poduzetnici (MSP). Poziv traje do podjele sredstava s krajnjim rokom za prijavu 30. lipnja 2023. godine u 11:00 sati. Više o Pozivu pročitajte na poveznici