Otvoren Poziv za nove DIH-World eksperimente – do 95.000EUR za integraciju digitalnih tehnologija u poslovanje

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter

Otvoren je poziv za nove DIH-World eksperimente koji se bave digitalizacijom procesa unutar poduzeća. Eksperimenti uključuju suradnju između Digitalnih Inovacijskih Hubova (DIH) i malih i srednjih poduzeća (MSP) iz proizvodnog sektora. Inovativni eksperimenti osigurat će do 95.000,00 EUR za podršku integracije digitalnih tehnologija u procese, proizvode ili usluge MSP-ova.

Inovativni eksperimenti otvoreni su za bilo koju od sljedećih tehnologija, ukoliko doprinose povećanju razine digitalizacije malih i srednjih poduzeća koja sudjeluju:

 • Smart modelling;
 • Robotics;
 • Internet of Things;
 • Cyber Physical Systems;
 • 3D Printing;
 • Data analytics;
 • Artificial Intelligence;
 • Cloud technologies;
 • High Performance Computing;
 • Laser technologies;
 • Cognitive Autonomous Systems;
 • Human-robot interaction;
 • Cybersecurity;
 • Sensors.

Više informacija o prijavi i uvjetima možete pronaći na DIH-World službenoj objavi. Rok za prijavu je 28. lipnja 2022. u 13 sati (CET).

Odabrani eksperimenti pridružit će se DIH-World zajednici, jačajući interakciju i suradnju između DIH-ova i malih i srednjih poduzeća, kao i među DIH-ovima unutar Europske mreže.

Za više informacija, bit će održan i besplatan online informativni dan u sklopu kojega će se navesti pojedinosti o načinu prijave i predstaviti neke uspješne inovativne eksperimente provedene u okviru DIH-World-a. Informativni dan će se održati 21. travnja 2022. od 10:00 do 11:15 sati (CET). Prijaviti se možete putem poveznice.