Potpora procesu zaštite i komercijalizacije intelektualnog vlasništva kroz Fond za zaštitu intelektualnog vlasništva

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter

Na Sveučilištu u Splitu, u travnju 2022. godine donesena je odluka o prihvaćanju novog Pravilnika o upravljanju i raspolaganju sredstvima Fonda za zaštitu intelektualnog vlasništva. Cilj Fonda za zaštitu intelektualnog vlasništva je prikupljanje i osiguravanje sredstava za poticanje razotkrivanja intelektualnih kreacija te njihovu zaštitu, kao i za komercijalizaciju rezultata znanstvenih istraživanja sa značajnim tržišnim potencijalom. Fond također nudi potporu za troškove patentnih prijava, prijava za zaštitu žiga ili industrijskog dizajna i troškova osnivanja novih trgovačkih društava.

Također je donesena odluka o prihvaćanju novog Pravilnika o intelektualnom vlasništvu kojim je značajno ubrzan proces prijave intelektualnog vlasništva, kao i Pravilnika o radu Ureda za transfer tehnologije Sveučilišta u Splitu kojim su definirani svi ciljevi i djelatnosti Ureda na Sveučilištu.

Pozivamo sve koji su zainteresirani za zaštitu svog intelektualnog vlasništva, komercijalizaciju, ili jednostavno imaju pitanja ili nedoumice oko istih, da se obrate Uredu za transfer tehnologije. Sve kontakt podatke možete pronaći na stranici.