Uspjeh na projektu ERA FABRIC! Mapiranje dionika u inovacijskom ekosustavu

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter

Nakon dugog i izazovnog rada, projektni konzorcij ERA FABRIC uspješno je proveo aktivnost mapiranja regionalnih i lokalnih dionika i zajednica te politika i financijskih instrumenata vezanih za istraživanje i razvoj.  Sveučilište u Splitu kao koordinator radnog paketa 3 “ERA Hubs as Multi-Stakeholder Platforms” koordiniralo je sve aktivnosti i vodilo proces mapiranja dionika u inovacijskom ekosustavu, dok su partneri ADR North-West iz Rumunjske proveli aktivnosti mapiranja politika i financijskih instrumenata.

Procesom mapiranja obuhvaćeni su svi dionici u inovacijskom ekosustavu: akademska zajednica, predstavnici industrije, kreatori politika i civilno društvo kroz tri tematske cjeline projekta: održiva proizvodnja, kružno gospodarstvo te obnovljivi izvori energije. Vezano za politike i financijske instrumente za inovacije, istraživanje i razvoj obuhvaćeno je razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Osim mapiranja, provedena je i dubinska analiza potreba kojom su istražene trenutne prepreke za suradnju između različitih dionika unutar i među regijama, vještine potrebne za jačanje suradnje te su predložene ideje za unapređenje postojećih suradnja i pokretanje novih.

Glavni je cilj provedbe ovih aktivnosti uspostava čvrstih osnova za rast istraživanja i inovacija na nacionalnoj i regionalnoj razini te jačanje cjelokupnog ERA inovacijskog ekosustava uključivanjem svih dionika. Sljedeći korak je stvaranje tematskih radnih skupina koje će funkcionirati na međunarodnoj razini okupljanjem različitih dionika iz inovacijskog ekosustava svih regija ERA FABRIC-a.

Radne će skupine, osim razmjene iskustava vezanih za suradnju i načine njezina poboljšanja, kreirati i preporuke za unapređenje institucionalnih poticaja i politika.

Više o projektu ERA FABRIC i svim aktivnostima možete pronaći na web stranici: https://erafabric.eu/.