Search Results for: usluge – Page 2

Postanite mentor za poduzetnike diljem Hrvatske: Otvoren javni poziv za prijavu u uspostavu i testiranje mentorskih mreža u sklopu projekta Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija

HAMAG-BICRO poziva sve zainteresirane kandidate koji ispunjavaju kriterije poziva za prijavu u testiranje mentorskih mreža BOND 2 kako bi postali mentori te na taj način pomogli u testiranju usluge mentorske podrške poduzetnicima i poduzetničkim potpornim institucijama iz cijele Hrvatske s dugoročnim ciljem ciljem: Mentori koji

Read More

Nova radionica za prijavitelje projekta Dokazivanje inovativnog koncepta

Obzirom na produljenje roka za prijavu, Ured za transfer tehnologije organizira novu radionicu za prijavitelje projekta Dokazivanje inovativnog koncepta u ponedjeljak, 16. siječnja u 13 sati u dvorani B3-48 na trećem katu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Radionica je otvorena za sve zainteresirane prijavitelje koji imaju pitanja ili

Read More

Iskaz interesa za prijavu projekata Dokazivanje inovativnog koncepta za
prijavitelje koji nisu zaposlenici Sveučilišta u Splitu i njegovih sastavnica

Sveučilište u Splitu kao Prepoznati centar HAMAG-BICRO-a stoji na raspolaganju za provedbu aktivnosti upravljanja inovacijskim ciklusom u projektima Dokazivanja inovativnog koncepta. Ove aktivnosti uključuju, između ostalog, izradu preliminarne pretrage stanja tehnike, savjetovanje vezano za zaštitu intelektualnog vlasništva, upravljanje postupkom prijave i zaštite intelektualnog vlasništva, izradu

Read More

Otvoreni Javni pozivi za podnošenje projektnih prijedloga „Komercijalizacija inovacija“ i „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021 – 2026. objavio je dva nova poziva za dostavu projektnih prijedloga. Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ Cilj Poziva je potaknuti rast novoosnovanih malih i srednjih poduzeća (MSP)

Read More

One-stop-shop za pristup financiranju i podršci inovacijama za MSP-eve

Nova platforma FINNO, razvijena u okviru Europske poduzetničke mreže, nudi informacije o financijskim instrumentima i podršku za inovacije malim i srednjim poduzećima (MSP) u jugoistočnoj Europi. Platforma je nastala s ciljem razvoja MSP-ova u regiji kroz besplatne savjetodavne usluge o mogućim izvorima financiranja te komercijalizaciji

Read More