Search Results for: sveučilište

Poziv za iskazivanje interesa dionika plave ekonomije regije Dalmacije za predstavljanje i umrežavanje s dionicima iz norveške regije Trøndelag

Tražite poslovnog partnera na norveškom tržištu ili želite istražiti mogućnost suradnje? Projekt OTIMEDT odabranim dionicima iz područja plave ekonomije omogućuje umrežavanje s tvrtkama iz Norveške regije Trøndelag koje uključuju bilateralna virtualna događanja i onsite B2B sastanke u Splitu i Trondheimu. Za prvi dio sudjelovanje u

Read More

Uspjeh na projektu ERA FABRIC! Mapiranje dionika u inovacijskom ekosustavu

Nakon dugog i izazovnog rada, projektni konzorcij ERA FABRIC uspješno je proveo aktivnost mapiranja regionalnih i lokalnih dionika i zajednica te politika i financijskih instrumenata vezanih za istraživanje i razvoj.  Sveučilište u Splitu kao koordinator radnog paketa 3 “ERA Hubs as Multi-Stakeholder Platforms” koordiniralo je

Read More

Company Mission u sklopu sajma plave ekonomije InnovAzul u Cadizu

Sveučilište u Splitu i HAMAG-BICRO, u suradnji sa Sveučilištem u Cadizu i Europskom poduzetničkom mrežom Španjolske, organizira posjet hrvatskih tvrtki sajmu plave ekonomije InnovAzul – International Blue Knowledge and Growth Meeting. Sajam se održava od 29. studenog do 2. prosinca 2022. godine te okuplja dionike iz raznih dijelova

Read More

Iskaz interesa za prijavu projekata Dokazivanje inovativnog koncepta za
prijavitelje koji nisu zaposlenici Sveučilišta u Splitu i njegovih sastavnica

Sveučilište u Splitu kao Prepoznati centar HAMAG-BICRO-a stoji na raspolaganju za provedbu aktivnosti upravljanja inovacijskim ciklusom u projektima Dokazivanja inovativnog koncepta. Ove aktivnosti uključuju, između ostalog, izradu preliminarne pretrage stanja tehnike, savjetovanje vezano za zaštitu intelektualnog vlasništva, upravljanje postupkom prijave i zaštite intelektualnog vlasništva, izradu

Read More