Search Results for: sveučilište

Company Mission u sklopu sajma plave ekonomije InnovAzul u Cadizu

Sveučilište u Splitu i HAMAG-BICRO, u suradnji sa Sveučilištem u Cadizu i Europskom poduzetničkom mrežom Španjolske, organizira posjet hrvatskih tvrtki sajmu plave ekonomije InnovAzul – International Blue Knowledge and Growth Meeting. Sajam se održava od 29. studenog do 2. prosinca 2022. godine te okuplja dionike iz raznih dijelova

Read More

Iskaz interesa za prijavu projekata Dokazivanje inovativnog koncepta za
prijavitelje koji nisu zaposlenici Sveučilišta u Splitu i njegovih sastavnica

Sveučilište u Splitu kao Prepoznati centar HAMAG-BICRO-a stoji na raspolaganju za provedbu aktivnosti upravljanja inovacijskim ciklusom u projektima Dokazivanja inovativnog koncepta. Ove aktivnosti uključuju, između ostalog, izradu preliminarne pretrage stanja tehnike, savjetovanje vezano za zaštitu intelektualnog vlasništva, upravljanje postupkom prijave i zaštite intelektualnog vlasništva, izradu

Read More